5 RAB’bin sesi sedir ağaçlarını kırar,
Lübnan sedirlerini parçalar.
İncil — Yeni Çeviri 2009