8 RAB’bin sesi çölü titretir,
RAB Kadeş Çölü’nü sarsar.
İncil — Yeni Çeviri 2009