İsrail’in Zaferi

16 Ey Yahudalılar, kutsal dağımda nasıl içtiyseniz,
Bütün uluslar da öyle içecekler.
İçip içip yok olacaklar,
Hiç var olmamış gibi.”
İsrail’in Zaferi
İncil — Yeni Çeviri 2009