7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O’dur.
İncil — Yeni Çeviri 2009