141 “İnsanı kadın doğurur,
Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.
İncil — Yeni Çeviri 2009