11 Irmakların kaynağını tıkar,
Gizli olanı ışığa çıkarır.
İncil — Yeni Çeviri 2009