331 “Ama şimdi lütfen sözümü dinle, Eyüp,
Söyleyeceğim her şeye kulak ver.
İncil — Yeni Çeviri 2009