37 Çünkü günahına isyan da ekliyor,
Önümüzde alay edercesine el çırpıyor,
Tanrı’ya karşı konuştukça konuşuyor.”
İncil — Yeni Çeviri 2009