13 Buradan Efrayim’in dağlık bölgesine geçip Mika’nın evine gittiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009