Rab’bin Yüceliği Tapınağı Bırakıyor

101 Rab’bin Yüceliği Tapınağı Bırakıyor Baktım, Keruvlar’ın başı üzerindeki kubbenin üzerinde laciverttaşından tahta benzer bir nesne gördüm.
İncil — Yeni Çeviri 2009