49 Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı.
O’nun adı kutsaldır.
İncil — Yeni Çeviri 2009