18 Yahya başka birçok konuda halka çağrıda bulunuyor, Müjde’yi duyuruyordu.
İncil — Yeni Çeviri 2009