5 İsa, “Kaç ekmeğiniz var?” diye sordu.
“Yedi tane” dediler.
İncil — Yeni Çeviri 2009