38 Yemek yiyenlerin sayısı, kadın ve çocuklar hariç, dört bin erkekti.
İncil — Yeni Çeviri 2009