35 Çölü su birikintisine çevirir,
Kuru toprağı pınara.
İncil — Yeni Çeviri 2009