12 Bütün gösterişine karşın geçicidir insan,
Ölüp giden hayvanlar gibi.
İncil — Yeni Çeviri 2009