34 Tanrı’nın gücünü tanıyın;
O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde,
Gücü göklerdedir.
İncil — Yeni Çeviri 2009