5 Kaldırmayın başınızı!
Tepeden konuşmayın!’ ”
İncil — Yeni Çeviri 2009