27 Sonra Musa kayınbabasını uğurladı. Yitro da ülkesine döndü.

İncil — Yeni Çeviri 2009