21 Yazılmış olduğu gibi:
“O’ndan habersiz olanlar görecekler.
Duymamış olanlar anlayacaklar.”

İncil — Yeni Çeviri 2009