33 Yazılmış olduğu gibi:
“İşte, Siyon’a bir sürçme taşı,
Bir tökezleme kayası koyuyorum.
O’na iman eden utandırılmayacak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009