İsrail’in Dönüşü

16 Ekin ekeni biçim vakti orakçıyla birlikte
Babil’den atın.
Zorbanın kılıcı yüzünden
Herkes halkına dönsün,
Ülkesine kaçsın.”
İsrail’in Dönüşü
İncil — Yeni Çeviri 2009