8 Çünkü Heşbon’un tarlaları,
Sivma’nın asmaları kurudu.
Ulusların beyleri onların seçkin dallarını kırdılar.
O dallar ki, Yazer’e erişir, çöle uzanırdı,
Filizleri yayılır, gölü aşardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009