28 Bilmiyor musun, duymadın mı?
Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,
Ne yorulur ne de zayıflar,
O’nun bilgisi kavranamaz.
İncil — Yeni Çeviri 2009