21 O günlerde bir inekle bir çift koyun besleyen
İncil — Yeni Çeviri 2009