9 Bütün halk, Efrayim ve Samiriye’de yaşayanlar,
Rab’bin bu yargısını duyacak.
Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki,
İncil — Yeni Çeviri 2009