Yunus’un Duası

21 Yunus’un Duası Yunus balığın karnından Tanrısı RAB’be şöyle dua etti:
İncil — Yeni Çeviri 2009