Yunus’un Duası

21 Yunus’un Duası Yunus balığın karnından Tanrısı RAB’be şöyle dua etti:
2 “Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,
Yanıtladın beni.
Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,
Kulak verdin sesime.
3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.
Sular sardı çevremi.
Azgın dalgalar geçti üzerimden.
4 ‘Huzurundan kovuldum’ dedim,
‘Yine de göreceğim kutsal tapınağını.’
5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,
Çevremi enginler sardı,
Yosunlar dolaştı başıma.
6 Dağların köklerine kadar battım,
Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;
Ama, ya RAB, Tanrım,
Canımı sen kurtardın çukurdan.
7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,
Duam sana, kutsal tapınağına erişti.
8 Değersiz putlara tapanlar,
Vefasızlık etmiş olurlar.
9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,
Adağımı yerine getireceğim.
Kurtuluş senden gelir, ya RAB!”
10 RAB balığa buyruk verdi ve balık Yunus’u karaya kustu.

İncil — Yeni Çeviri 2009