81 İstefanos’un öldürülmesini Saul da onaylamıştı.
O gün Yeruşalim’deki kiliseye karşı korkunç bir baskı dönemi başladı. Elçiler hariç bütün imanlılar Yahudiye ve Samiriye’nin her yanına dağıldılar.
2 Bazı dindar kişiler, İstefanos’u gömdükten sonra onun için büyük yas tuttular.
İncil — Yeni Çeviri 2009