İsa Saul’a Görünüyor

91-2 İsa Saul’a Görünüyor Saul ise Rab’bin öğrencilerine karşı hâlâ tehdit ve ölüm soluyordu. Başkâhine gitti, Şam’daki havralara verilmek üzere mektuplar yazmasını istedi. Orada İsa’nın yolunda yürüyen kadın erkek, kimi bulsa tutuklayıp Yeruşalim’e getirmek niyetindeydi. 3 Yol alıp Şam’a yaklaştığı sırada, birdenbire gökten gelen bir ışık çevresini aydınlattı. 4 Yere yıkılan Saul, bir sesin kendisine, “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” dediğini işitti.
5 Saul, “Ey Efendim, sen kimsin?” dedi.
“Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye yanıt geldi.
6 “Haydi kalk ve kente gir, ne yapman gerektiği sana bildirilecek.”
İncil — Yeni Çeviri 2009