5 Saul, “Ey Efendim, sen kimsin?” dedi.
“Ben senin zulmettiğin İsa’yım” diye yanıt geldi.
İncil — Yeni Çeviri 2009