Hardal Tanesi ve Maya

18 Hardal Tanesi ve Maya Sonra İsa şunları söyledi: “Tanrı’nın Egemenliği neye benzer, onu neye benzeteyim? 19 Tanrı’nın Egemenliği, bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır.”
20 İsa yine, “Tanrı’nın Egemenliği’ni neye benzeteyim?” dedi. 21 “O, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.”

İncil — Yeni Çeviri 2009