20 İsa yine, “Tanrı’nın Egemenliği’ni neye benzeteyim?” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009