63 İsa’yı göz altında tutan adamlar O’nunla alay ediyor, O’nu dövüyorlardı. 64 Gözlerini bağlayıp, “Peygamberliğini göster bakalım, sana vuran kim?” diye soruyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009