İsa Mesih’in Soyu

11-2 İsa Mesih’in Soyu İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir:
İbrahim İshak’ın babasıydı,
İshak Yakup’un babasıydı,
Yakup Yahuda ve kardeşlerinin babasıydı,
İncil — Yeni Çeviri 2009