84. Mezmur

841 84. Mezmur
Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne kadar severim konutunu!
2 Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı’ya sevinçle haykırıyor.
3 Kuşlar bile bir yuva,
Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu
Senin sunaklarının yanında,
Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,
Seni sürekli överler! Sela
5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!
Aklı hep Siyon’u ziyaret etmekte.
6 Baka Vadisi’nden geçerken,
Pınar başına çevirirler orayı,
İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7 Gittikçe güçlenir,
Siyon’da Tanrı’nın huzuruna çıkarlar.
8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,
Kulak ver, ey Yakup’un Tanrısı! Sela
9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak,
Meshettiğin krala lütfet!
10 Senin avlularında bir gün,
Başka yerdeki bin günden iyidir;
Kötülerin çadırında yaşamaktansa,
Tanrım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.
Lütuf ve yücelik sağlar;
Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
12 Ey Her Şeye Egemen RAB,
Ne mutlu sana güvenen insana!
İncil — Yeni Çeviri 2009