2 Canım senin avlularını özlüyor,
İçim çekiyor,
Yüreğim, bütün varlığım
Sana, yaşayan Tanrı’ya sevinçle haykırıyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009