40 İsrailliler Mısır’da dört yüz otuz yıl yaşadı.
İncil — Yeni Çeviri 2009