2 “Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel’i seçtim. 3 Beceri, anlayış, bilgi ve her türlü ustalık vermek için onu ruhumla doldurdum. 4 Öyle ki, altın, gümüş, tunç işleyerek ustaca yapıtlar üretsin; 5 taş kesme ve kakmada, ağaç oymacılığında, her türlü sanat dalında çalışsın.
İncil — Yeni Çeviri 2009