2 “Bak, Yahuda oymağından özellikle Hur oğlu Uri oğlu Besalel’i seçtim.
İncil — Yeni Çeviri 2009