18 O gün sağırlar kitabın sözlerini işitecek,
Körler koyu karanlıkta görecek.
19 Düşkünlerin RAB’de buldukları sevinç artacak,
Yoksullar İsrail’in Kutsalı sayesinde coşacak.
20 Çünkü acımasızlar yok olacak, alaycılar silinecek,
Kötülüğe fırsat kollayanların hepsi kesilip atılacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009