19 Düşkünlerin RAB’de buldukları sevinç artacak,
Yoksullar İsrail’in Kutsalı sayesinde coşacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009