3 Gevşek elleri güçlendirin,
Pekiştirin çözülen dizleri.
4 Yüreği kaygılı olanlara,
“Güçlü olun, korkmayın” deyin,
“İşte Tanrınız geliyor!
Öç almaya, karşılık vermeye geliyor.
Sizi O kurtaracak.”
İncil — Yeni Çeviri 2009