3 Gevşek elleri güçlendirin,
Pekiştirin çözülen dizleri.
İncil — Yeni Çeviri 2009