46. Mezmur

461 46. Mezmur
Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,
Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.
2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,
Dağlar denizlerin bağrına devrilse,
3 Sular kükreyip köpürse,
Kabaran deniz dağları titretse bile. Sela
4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,
Yüceler Yücesi’nin kutsal konutuna.
5 Tanrı onun ortasındadır,
Sarsılmaz o kent.
Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.
6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,
Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.
7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009