7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,
Yakup’un Tanrısı kalemizdir. Sela
İncil — Yeni Çeviri 2009