Eneas ve Tabita

32 Eneas ve Tabita Bu arada her tarafı dolaşan Petrus, Lidda’da yaşayan kutsallara da uğradı. 33 Orada Eneas adında birine rastladı. Eneas felçliydi. Sekiz yıldan beri yatalaktı. 34 Petrus ona, “Eneas, İsa Mesih seni iyileştiriyor” dedi. “Kalk, yatağını topla.” Eneas hemen ayağa kalktı. 35 Lidda ve Şaron’da yaşayan herkes onu gördü ve Rab’be döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009