Esenlik Umudu

111 Esenlik Umudu
İşay’ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,
Kökünden bir fidan meyve verecek.
2 RAB’bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu
Onun üzerinde olacak.
3 RAB korkusu hoşuna gidecek.
Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.
5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.
6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,
Parsla oğlak birlikte yatacak,
Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,
Onları küçük bir çocuk güdecek.
7 İnekle ayı birlikte otlayacak,
Yavruları bir arada yatacak.
Aslan sığır gibi saman yiyecek.
8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,
Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

Sürgünler Geri Dönecek

9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde
Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.
Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RAB’bin bilgisiyle dolacak.
Sürgünler Geri Dönecek
10 O gün İşay’ın kökü ortaya çıkacak,
Halklara sancak olacak,
Uluslar ona yönelecek.
Kaldığı yer görkemli olacak.
11 O gün Rab, Asur’dan,
Mısır, Patros, Kûş, Elam,
Şinar, Hama ve deniz kıyılarından
Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için
İkinci kez elini uzatacak.
12 Uluslar için sancak kaldıracak,
Sürgün İsrailliler’i toplayacak,
Dağılmış Yahudalılar’ı
Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.
13 Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak,
Yahudalılar’ı sıkıştıranlar ortadan kalkacak.
Efrayim Yahuda’yı kıskanmayacak,
Yahuda Efrayim’i sıkıştırmayacak.
14 Batıdaki Filistliler’e saldırıp
Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.
Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,
Ammonlular’a boyun eğdirecekler.
15 RAB Mısır’ın Süveyş Körfezi’ni tümüyle kurutacak.
Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla
Fırat’ı süpürüp yedi dereye bölecek.
Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.
16 RAB’bin Asur’da sağ kalan halkı için
Bir çıkış yolu olacak;
Tıpkı Mısır’dan çıktıkları gün
İsrailliler’in de bir çıkış yolu olduğu gibi.
İncil — Yeni Çeviri 2009