14 Batıdaki Filistliler’e saldırıp
Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.
Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,
Ammonlular’a boyun eğdirecekler.
İncil — Yeni Çeviri 2009