4 “Ama seni Mısır’dan çıkaran
Tanrın RAB benim,
Benden başka tanrı tanımayacaksın,
Çünkü başka kurtarıcı yoktur.
İncil — Yeni Çeviri 2009